KK HCRE VE KK HCRE TEDAVLER

KÖK HÜCRE VE KÖK HÜCRE TEDAVLER

      Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organlar oluturan ana hücrelerdir. Henüz farkllamam olan bu hücreler snrsz bölünebilme ve kendini yenileme, farkl organ ve dokulara dönüebilme yeteneine sahiptir. Vücudumuzdaki kemik, kas, kkrdak, karacier, sinir ve cilt hücreleri gibi hücrelerin hedefleri bellidir, bu hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi ayn hücreleri olutururlar. Oysa kök hücrelerin bu hücrelerden farkl olarak belirlenmi bir fonksiyonlar yoktur. Bu yüzden aldklar sinyale göre farkl hücre tiplerine dönüebilirler. Farkllama özelliklerine göre totipotent, pluripotent ve multipotent olarak, elde edildikleri yerlere göre de embriyonik kök hücre, somatik veya erikin kök hücresi ve fetüs kök hücresi (germinal kök hücre) olarak ayrlrlar.
        Erikin kök hücreler; farkllam dokularda bulunan ancak farkllamam hücrelerdir ve her yataki insanda bulunurlar. htiyaç duyulduunda bulunduklar dokudaki deiik hücre tiplerine dönüürler. Erikin kök hücreler, organizma yaad sürece kendi kopyalarn üreterek çoalrlar. Bu hücreler bulunduklar dokularda eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini üreten yedek parça kaynaklar olarak görev yaparlar.

       Erikin kök hücre olarak adlandrlan hücreler erikinde en çok kemik ilii ve ya dokusunda  mevcuttur. Kök hücrelerin yukarda bahsedilen özelliklerinden faydalanarak kemik, kas iskelet sistemi hastalklarnda gerek kemik iliinden gerekse ya dokusundan alnp hazrlanan kök hücreler tedavilerde kullanlmaktadr.
 

Otolog kök hücre tedavilerinin balca kullanm alanlar:
 
Eklem kkrdak bozukluklarnda
Bel ve boyun ftklarnn tedavisinde
Artritler ve kireçlenemelerde
Omurga ve intervertebral disk rejenerasyonlarnda
Tendon ve ba problemlerinde
Kaynama gecekmesi olan krklarda
Kalp krizi ve felçlerde
Romatizmal dejeneratif hastalklarda
Diyabetik yaralar,
Enfekte yaralarn tedavisi
Akut yaralanmalar
Güç iyileen yaralar, Dekubit ülserleri
Çene eklemi destruksiyonu, TME disfonksiyonlar
Varisler ve spider anjiomlar
Implant stabilizasyonunda
Kemik defektlerinde
Trigeminal nevralji, Herpes Zoster
Polinöropatiler
Prostat hiperplazi ve Malignomlar
Tamamlayc kanser tedavilerinde
Multiple myeloma,
Anti-aging uygulamalarnda,
Pelvik yetmezlikler
Medikal estetik ve güzellik amaçl kullanmlar
Krklarn düzeltilmesi, saç problemlerinde
Dudak ekillendirilmesi
Yara izlerinin giderilmesi
Keloid tedavisi, Akne tedavisi
Yüz germe, Yank tedavisinde
Yeni olumu yaralarn bakm
KÖK ( stem cell ) hücre nasl elde edilir ?
Kök hücre hazrlanmas özel ekipman ve eitim gerektiren bir ilemdir.
Hastann kemik veya ya dokusundan özel aparatlar ile istenildii kadar kemik ilii veya ya dokusu alnarak  hazrlanan kök hücreler tedavi edilmek istenilen bölgeye uygulanr.